Dla psychologów i psychoterapeutów

Skaningowa diagnostyka termoregulacyjna (STRD), to całościowa metoda umożliwiająca obiektywną ocenę funkcjonowania organizmu jako całości, jak i w poszczególnych ośrodkach.

Wykonując STRD możesz określlć:
→ poziom energii (stan energetyczny organizmu);
→ zdolność organizmu do funkcjonowania w sytuacji stresowej (indeks stresu);
→ stan energetyczny ośrodka: myśli (IQ), emocji (EQ) oraz instynktu (AQ).

Zalety metody:
→ bezinwazyjny (bezpieczny) charakter pomiaru;
→ prosta obsługa;
→ szybkość – czas wykonania analizy to max. 10 minut.

 

 

Metoda STRD to nie tylko narzędzie do określania poziomu energii i stresu, ale także obiektywny sposób oceny skuteczności podjętych działań (zarówno prewencyjnych jak i terapeutycznych).