Bez kategorii

Prowadzone badania

Collegium Medicum UJ w Prokocimu – Badania STRD u nowotworowo chorych dzieci i ich rodzin uchwała Komisji Bioetycznej nr 122.6120.332.2016 z dania 19.12 2016 Śląski Uniwersytet Medyczny – Badania STRD u chorych terminalnie Śląski Uniwersytet Medyczny – Badania STRD u chorych psychiczni uchwała Komisji Bioetycznej nr KNW 0022/KB1/2018… Czytaj dalej »Prowadzone badania

Piśmiennictwo

Iakhontova OI, Rutgaĭzer IaM, Somova EP. The use of thermography in the clinical evaluation of microcirculation. Ter Arkh. 1987;59:97-100. Pereira CB, Czaplik M, Blanik N, Rossaint R, Blazek V, Leonhardt S. Contact-free monitoring of circulation and perfusion dynamics based on… Czytaj dalej »Piśmiennictwo

Nasze badania i publikacje naukowe o STRD

Ocena skuteczności terapii czaszkowo-krzyżowej w urazach głowy i kręgosłupa w oparciu o wyniki badań skaningowej metod termoregulacji dynamicznej, GWSP 2019 Analiza zmienności promieniowania elektromagnetycznego dla szczęki górnej i dolnej, GWSP 2019 Ocena zmienności promieniowania elektromagnetycznego w termoregulacji dynamicznej u osób po zabiegach refleksoterapii z bólem przewlekłym, GWSP 2018 Zastosowanie… Czytaj dalej »Nasze badania i publikacje naukowe o STRD

Zespół naukowy wspierający rozwój termografii dynamicznej

Dr n. hum. Wojciech Korchut Prof. Krzysztof Krupka Dr n. hum. Jerzy Korzewski Dr n. med. Natalia Navarro-Kuczborska major dr Piotr Pietrakowski Dr Anna Dyląg Dr hab. Aleksandra Gruszka-Gosiewska Prof. Jacek Tuszyński Mgr inż. Krzysztof Ziółkowski Mgr inż. Stanisław Musielak

Co to jest diagnostyka termoregulacyjna STRD

Wstęp Termografia regulacyjna wg modelu Heidelberskiego przeszła wiele modyfikacji, od momentu jej powstania, do dzisiejszej metody skanowania. Historia TRD, bo tak początkowo się nazywała od termoregulation diagnostik, rozpoczyna się już w latach 50-tych. Dzięki dr E. Schwamowi i dr Reehe powstały w tym czasie pierwsze fundamentalne zasady diagnostyki termoregulacyjnej –… Czytaj dalej »Co to jest diagnostyka termoregulacyjna STRD

Medycyna funkcjonalna a STRD

Panta rej powiedział kiedyś Heraklit z Efezu, czyli wszystko się zmienia. Jedyną stałą rzeczą jest zmiana. Generalnie wszyscy wiemy ze zmiana trwa cały czas. Coś się rodzi i coś umiera, coś regeneruje a coś się uszkadza. Abstrahując od tych oczywistych stwierdzeń medycyna lubi stałość, choć… Czytaj dalej »Medycyna funkcjonalna a STRD

Publikacje i prace doktorskie

Veröffentlichungen und Doktorarbeiten aus dem Institut für Sozial- und Arbeitsmedizin der Universität Heidelberg Veröffentlichungen bis 1984 1980 BLOHMKE, M. und HEIM, G.:Die Thermoregulationsdiagnostik, eine Methode zur Früherkennung von chronischen KrankheitenErfahrungsheilkunde, 7 (1980) 548 HEIM, G.: Thermoregulation im Zeitablauf unter verschiedenen… Czytaj dalej »Publikacje i prace doktorskie

Przegląd studiów Heidelbergera

Physiologische Untersuchungen zur Wärmestrahlung 1. N = 240 Messungen der Hauttemperatur im Zeitablauf unter verschiedenen Belastungsformen an N = 20 Kontrollpersonen mit je 12 Untersuchungen Untersuchungsdauer 45 Minuten, ein Meßfühler fix Position liegend Meßstellen Glabella, Nasenwurzel, Extremitäten, Oberbauch, Sternum, Epigastrium… Czytaj dalej »Przegląd studiów Heidelbergera

Publikacje TRD

1953 Schwamm, E. und Reeh, J.J. :Die Ultrarotstrahlung des Menschen und seine MolekularspektroskopieHippokrates, 1953, 737 1954 Schwamm, E. und Reeh, J.J. :Die Ultrarotstrahlung des Menschen und seine MolekularspektroskopieEHK 4, 1954 Schwamm, E. und Reeh, J.J. :Ultrarotstrahlung und KrebsgeschehenEHK 1954, 7… Czytaj dalej »Publikacje TRD

Kalendarium badań TRD

Abschrift der handschriftlichen Aufzeichnung von Herrn REEH sen. zur Entwicklung der Strahlungsmessung vom Juli 1952 – Ende 1954 Juli 1952 Dr. Schwamm wendet sich über Herrn Finzler an Johann Jost REEH und fordert ihn zur Mitarbeit auf. August 1952 Messung… Czytaj dalej »Kalendarium badań TRD