Przejdź do treści

Projekt ROZWÓJ INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII DO NEUROPSYCHOSOMATYCZNEJ DIAGNOSTYKI FUNKCJONALNEJ CZŁOWIEKA (RPMP.01.02.01-12-0193/18)

Realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Dofinansowanie projektu z UE: 777 883.40  PLN

Krótki opis projektu

Obecnie diagnostyka obrazowa jest podstawą współczesnej medycyny. Dzięki użyciu różnorodnych technik obrazowych, takich jak rezonans magnetyczny lub tomograf termoregulacyjny, istnieje możliwość wczesnego rozpoznania choroby i określenia sposobu leczenia.

Badania te wykonywane są nie tylko u osób dorosłych, ale również u dzieci. Lekarze różnych specjalności korzystają z tego rodzaju diagnostyki w celu podjęcia decyzji o dalszym leczeniu pacjenta.

Diagnostyka obrazowa w medycynie zajmuje bardzo istotną pozycję. Od wielu lat diagnostyka obrazowa stanowi pomocne narzędzie w pracy lekarzy różnych specjalności, m.in. neurologów, onkologów, ortopedów. 

W ramach projektu zbudowano system hardwarowy i softwarowy do termografii dynamicznej. Aparat ten umożliwił wykorzystanie metody oceny plastyczności reakcji mikrokrążenia skóry na bodziec i powiązaniu tej reakcji z powstaniem określonego wzorca emocji w ciele człowieka z wykorzystaniem innowacyjnego rozwiązania pozwalającego na obiektywizację przeprowadzanych testów oraz wyznaczenie tzw. trendów zdrowotnych.

W ramach prac przemysłowych przeprowadzono prace projektowe i konstruktorskie urządzenia do skanowania mechanicznego ciała, celem uniknięcia tzw. czynnika ludzkiego. Automatyzm pomiaru zwiększył jego powtarzalność i dokładność.

W kolejnym etapie opracowano program zarządzający, sterujący tomografem, przetwarzający dane kolejnych pomiarów wraz z bazą danych i analizą statystyczną.

Podczas prac rozwojowych projektu zostały wykonane testy urządzenia poprzez badania kliniczne. W badaniach tych poszukiwaliśmy i analizowaliśmy wzorce emocjonalne dla wybranych chorób oraz stanów psychologicznych tj. na grupie osób zdrowych i pracujących obejmujących stanowiska kierownicze, populacji chorych na stwardnienie rozsiane, pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa, pacjentów ze stanem po udarze mózgu oraz pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego.

Cel projektu

 

Opracowanie i wytworzenie nowatorskiego urządzenia – TOMOGRAFU TERMOREGULACYJNEGO do identyfikacji zaburzeń autoregulacji mikrokrążenia u człowieka.

Aparat umożliwia wykorzystanie metody oceny plastyczności reakcji mikrokrążenia skóry na bodziec i powiązanie tej reakcji z powstaniem określonego wzorca emocji w ciele człowieka z wykorzystaniem innowacyjnego rozwiązania pozwalającego na obiektywizację przeprowadzanych testów oraz wyznaczenie tzw. trendów zdrowotnych.

Takie rozwiązanie przyczynia się do kształtowania działań w zakresie profilaktyki zdrowia fizycznego i emocjonalnego pacjenta, umożliwiając szybką interwencję medyczną i/lub psychologiczną.  

 

Diagnostyka termografii dynamicznej D.I.R.T.

umożliwia:

  • ocenę psychoenergetyczną człowieka – obserwując blokady energetyczne, dolegliwości, stany emocjonalne możliwym staje się poznanie i zrozumienie siebie, co z kolei ułatwia samorozwój.

     

  • prowadzenie skutecznej profilaktyki zdrowia poprzez indywidualnie opracowany program żywieniowy, suplementacyjny oraz relaksacyjny.
0
wykonanych analiz
0
grantów badawczych
0 +
przeprowadzonych szkoleń

Ostatnio dodane artykuły

research

Prowadzone badania

Collegium Medicum UJ w Prokocimu – Badania STRD u nowotworowo chorych dzieci i ich rodzin uchwała Komisji Bioetycznej nr 122.6120.332.2016 z dania 19.12 2016 Śląski Uniwersytet Medyczny – Badania STRD u chorych terminalnie Śląski Uniwersytet Medyczny –…
pismiennictwo

Piśmiennictwo

Iakhontova OI, Rutgaĭzer IaM, Somova EP. The use of thermography in the clinical evaluation of microcirculation. Ter Arkh. 1987;59:97-100. Pereira CB, Czaplik M, Blanik N, Rossaint R, Blazek V, Leonhardt S.…
lauren-mancke-aOC7TSLb1o8-unsplash

Nasze badania i publikacje naukowe o D.I.R.T.

Ocena skuteczności terapii czaszkowo-krzyżowej w urazach głowy i kręgosłupa w oparciu o wyniki badań skaningowej metod termoregulacji dynamicznej, GWSP 2019 Analiza zmienności promieniowania elektromagnetycznego dla szczęki górnej i dolnej, GWSP 2019 Ocena zmienności promieniowania elektromagnetycznego…
tarcza_kopia_na_strone

Co to jest diagnostyka termoregulacyjna D.I.R.T.

Wstęp Termografia regulacyjna wg modelu Heidelberskiego przeszła wiele modyfikacji, od momentu jej powstania, do dzisiejszej metody skanowania. Historia TRD, bo tak początkowo się nazywała od termoregulation diagnostik, rozpoczyna się już w latach 50-tych. Dzięki dr E. Schwamowi i dr Reehe…
marcelo-leal-k7ll1hpdhFA-unsplash

Medycyna funkcjonalna a D.I.R.T.

Panta rej powiedział kiedyś Heraklit z Efezu, czyli wszystko się zmienia. Jedyną stałą rzeczą jest zmiana. Generalnie wszyscy wiemy ze zmiana trwa cały czas. Coś się rodzi i coś umiera, coś regeneruje a coś…
nathan-dumlao-xPHmmVKS8lM-unsplash

Publikacje i prace doktorskie

Veröffentlichungen und Doktorarbeiten aus dem Institut für Sozial- und Arbeitsmedizin der Universität Heidelberg Veröffentlichungen bis 1984 1980 BLOHMKE, M. und HEIM, G.:Die Thermoregulationsdiagnostik, eine Methode zur Früherkennung von chronischen KrankheitenErfahrungsheilkunde,…
priscilla-du-preez-ggeZ9oyI-PE-unsplash

Przegląd studiów Heidelbergera

Physiologische Untersuchungen zur Wärmestrahlung 1. N = 240 Messungen der Hauttemperatur im Zeitablauf unter verschiedenen Belastungsformen an N = 20 Kontrollpersonen mit je 12 Untersuchungen Untersuchungsdauer 45 Minuten, ein Meßfühler fix Position liegend Meßstellen…
absolutvision-bSlHKWxxXak-unsplash

Publikacje TRD

1953 Schwamm, E. und Reeh, J.J. :Die Ultrarotstrahlung des Menschen und seine MolekularspektroskopieHippokrates, 1953, 737 1954 Schwamm, E. und Reeh, J.J. :Die Ultrarotstrahlung des Menschen und seine MolekularspektroskopieEHK 4, 1954…
behy-studio-2_l3lUpn4vE-unsplash

Kalendarium badań TRD

Abschrift der handschriftlichen Aufzeichnung von Herrn REEH sen. zur Entwicklung der Strahlungsmessung vom Juli 1952 – Ende 1954 Juli 1952 Dr. Schwamm wendet sich über Herrn Finzler an Johann Jost…
henry-be-lc7xcWebECc-unsplash

Historia diagnostyki termoregulacyjnej

O rozwoju diagnostyki termoregulacyjnej metodą Heidelberską od jej początków w latach 50. u dr. Schwamma i dr. Reeha. Na początku lat 50-tych E. Schwamm i J.J. Reeh odkryli możliwości diagnostyczne mierzenia promieniowania i termoregulacji organizmu. Ich pierwszym…