Przejdź do treści

Prowadzone badania

  • Collegium Medicum UJ w Prokocimu – Badania STRD u nowotworowo chorych dzieci i ich rodzin uchwała Komisji Bioetycznej nr 122.6120.332.2016 z dania 19.12 2016
  • Śląski Uniwersytet Medyczny – Badania STRD u chorych terminalnie
  • Śląski Uniwersytet Medyczny – Badania STRD u chorych psychiczni uchwała Komisji Bioetycznej nr KNW 0022/KB1/2018
  • Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Medyczny – Badania STRD w chorobach ginekologicznych uchwała Komisji Bioetycznej nr 5/2018
  • Akademia Wojsk Lądowych – Zastosowanie STRD w programie „Leadership” od 2018
  • Grant UE Rozwój innowacyjnej technologii do neuropsychosomatycznej diagnostyki funkcjonalnej człowieka nr wniosku RPMP.01.02.01-IP.01-12-004/18