Przejdź do treści

Nasze badania i publikacje naukowe o D.I.R.T.

Ocena skuteczności terapii czaszkowo-krzyżowej w urazach głowy i kręgosłupa w oparciu o wyniki badań skaningowej metod termoregulacji dynamicznej, GWSP 2019

Analiza zmienności promieniowania elektromagnetycznego dla szczęki górnej i dolnej, GWSP 2019

Ocena zmienności promieniowania elektromagnetycznego w termoregulacji dynamicznej u osób po zabiegach refleksoterapii z bólem przewlekłym, GWSP 2018

Zastosowanie dźwięku i muzyki w terapii naturalnej, GWSP 2018

Badanie reakcji stresowej metodą zmienności promieniowania podczerwonego, GWSP 2018

Skaningowa diagnostyka termoregulacyjna STRD w ocenie stresu w ciele człowieka, GWSP 2018

Masaż klasyczny a klawiterapia jako metody stymulujące organizm, poddane badaniu STRD, GWSP 2019

Wpływ promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez telefony komórkowe na ośrodkowy układ nerwowy z wyłączeniem rdzenia kręgowego, GWSP 2018

Analiza stresu u osób z nadwagą i otyłych, KWSPZ 2018

Ocena wypalenia zawodowego pracowników pomocy społecznej z wykorzystaniem skaningowej diagnostyki termoregulacyjnej, GWSP 2019

Ocena stresu i świadomości żywieniowej u dzieci otyłych w wieku szkolnym, KWSPZ 2017

Badanie zmienności promieniowania elektromagnetycznego w zakresie podczerwieni u osób z nadwagą i otyłych, KWSPZ 2018

Examination of the effect of dog manipulation of the thoracic spine on the thermographic measurement results in healthy subjects.
Randomised placebo group study scientific paper to acquire the title ‘d.o. In osteopathie’ granted by the f.i.c.o., August 29, 2019

Termografia regulacyjna jako badanie funkcji regulacji energetycznej u osób otyłych,
II zjazd towarzystwa badań nad otyłością, Szczecin 2009

Badanie zmienności promieniowania podczerwonego u chorych na raka piersi metodą termografii regulacyjnej.
Electromagnetic fields and quantum phenomena in the biological systems Poznań, 20 maja 2011

Stan stresu indukowanego w obrazie termograficznym.
Konferencja: Psychologia i medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznych,
SWPS Katowice 2016

Analiza zmian promieniowania podczerwonego metodą skaningowej diagnostyki termoregulacyjnej w zawodach trudnych i niebezpiecznych,
36 Kongres PTP, Gdańsk 2017

Skaningowa diagnostyka termoregulacyjna jako nowa metoda diagnostyki psychosomatycznej,
Pan, Katowice 2016

Scanningtermoregulationdiagnostics. New psychosomatic diagnostic method to help select occupation.
Awl 2018

Analiza stresu metodą STRD u osób zarządzających w korporacji, GWSP 2020