Przejdź do treści

Major dr Piotr Pietrakowski

Piotr Pietrakowski, major Wojska Polskiego, absolwent szkoły oficerskiej we Wrocławiu, doktor nauk społecznych z zakresu nauki o polityce Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dowódca oraz wieloletni wykładowca na uczelni wojskowej w Polsce oraz za granicą w ramach modułów międzynarodowych. Weteran, dwukrotny uczestnik operacji międzynarodowej w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, odznaczony medalami za zasługi w tym dwukrotnie Gwiazdą Afganistanu nadawanego przez Prezydenta RP oraz Army Commendation Medal od Dowódcy Połączonych Sił Amerykańskich.

Członek Międzynarodowej Grupy Implementacyjnej przy Komisji Europejskiej ds., jakości kształcenia oficerów w UE. Koordynator wielu edycji kursów narodowych i międzynarodowych dla oficerów i studentów wojskowych z zakresu przywództwa oraz dowodzenia w ramach operacji międzynarodowych.

Współorganizator oraz ekspert merytoryczny projektów międzynarodowych realizowanych w ramach partnerstw strategicznych z obszarów edukacji oraz rozwijania kompetencji przywódczych w tym implikacji nowych technologii w ramach Leadership 4.0.

Współtwórca koncepcji LeaderTech wykorzystującej nowe technologie do weryfikowania oraz kształtowania kompetencji przywódczych w tym skaningowej diagnostyki termoregulacyjnej STRD oraz okulografu. Wykładowca w Akademii Wojsk Lądowych.

Autor licznych opracowań z dziedziny bezpieczeństwa oraz problematyki przywództwa.