Przejdź do treści

Mgr inż. Krzysztof Ziółkowski

Absolwent Wydział Maszyn Górniczo Hutniczych – aktualnie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

Pracował na kierowniczych stanowiskach w Polsce jak i za granicą.  Duże doświadczenie w zakresie zarządzania nabył pracując na stanowisku długoletniego dyrektora w ZPC Wawel, które za jego udziałem zostało sprywatyzowane i wprowadzone na giełdę. Wiążąc, w późniejszym okresie, swoją działalność z uczelniami, pełnił przez ponad 11 lat funkcję Kanclerza w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Posiada otwarty przewód doktorski na UJ w zakresie zarządzania szkolnictwem wyższym.

Dodatkowo ukończył :
– Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
– Studia podyplomowe Zarządzania i Marketingu w Belgii, Antwerpia
– Studia podyplomowe Doradców Inwestycyjnych
– Studium Managerskie Krakowskiej Szkoły Handlowej
– Zarządzanie Nieruchomościami.

Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu różnej wielkości jednostkami organizacyjnymi oraz personelem. W trakcie pracy w Uniwersytecie Rolniczym nadzorował oraz pełnił funkcję Kierownika projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

  • Kierownik Projektu „Dydaktyka i Badania – unowocześnienie bazy materialnej Uniwersytetu Rolniczego służącej efektywnemu nauczaniu”
  • Kierownik Projektu „Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej – Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej”
  • Kierownik projektu „Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności” realizowanej w ramach ZPORR 2004-2006